^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ


    እዚ መርበብ ሓበሬታ ዕለታዊ ዜና ዝረኽብሉ፤ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ስነ-ፅሑፍ ዘንብብሉ፤ ሙዚቃ፣ ስእልን ቅርፃቅርፅን፣ ሰርከስ፣ ፋሽንን ሞዴሊንግን ንምርኣይ ዝዕደምሉ፤ ምህርቶምን ኣገልግሎቶምን ዘላልይሉ፤ ጨረታን ምልክታ ስራሕን ዝጥቅዐሉን ኣማራፂ መርበብ ሓበሬትኦም ክኸውን እዩ። እዚ መርበብ ሓበሬታ በብመዓልቱ ዝሕደስን ሓደሽቲ ሓበሬታታት እነቕርበሉን እዩ። ዝተፈላለየ ሞያዊ ሰብእና ዘለዎም ውልቀ ሰባት ተሞክሮአም ዘካፍልሉ፤ ዕዙዝ ማሕበራዊ ረብሓ ዘለዎም ትካላትን ስራሕቶምን እነቃልሐሉ እዩ። ስለዚ ብትካልና ኣቢሎም ምህርቶምን ኣገልግሎቶምን የላልዩ ።

ኣማራፂ መላለይ መንገድታት ትካልና

1. ሬድዮን ቴሌቭዥንን
2. መፅሄትን ጋዜጣን
3. ኤግዚቭሽንን ፌስቲቫላትን ብምድላው
4. ኣብ ሙዚቃ
5. ኣብ ፊልም
6. ፖስተር፣ ባነርን ካልኦት ስራሕቲ ሕትመትን
7. ኣብ መርበብ ሓበሬታና
ንዝበለፀ ሓበሬታ ብዝተጠቐሱ አድራሻታትና ንስራሕ መካየድቲ ትካልና ምርካብ ይኸእሉ።
ኢሜይል:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ቁ.ስ፡ +251-914 760 994
ፌስቡክ: Girmay Froz /ግርማይ ፍሮዝ/
FROZ ግርማይ ፍሮዝ