^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

ግጥምታት/poems

ትርጉም ጽላለ

ጽሉላት ብሓባር - ሽርክና ፈጢሮም
ጥዑይ ምስረኣዩ - ዝሓስብ ዘይከምኦም
ኣደንቊሮምዎ - ጽሉል ጽሉል ኢሎም።
ፍልፍል መጽሓፍ መን ከም - ዑመር ሙስጠፋ]

ንቡር

ኣትየ እንዳ ዘይንቡር - ብምስርሐይ ንቡር
ክበሃል ክኢለ - ገባሪ ዘይንቡር
[ፍልፍል መጽሓፍ መን ከም - ዑመር ሙስጠፋ]

ምክብባር

ኣዝየ ዘኽብረካ - ክብ ዘብለካ
ፍሉይ ፍትወተሰብ - ሃልዩኒ ከይመስለካ
ልዕለይ ዘልዕለካ - “ክበር ንበር” ዝብለካ
ስለ ዘለኹ እዩ - ኣብ ውሽጢ ውሽጠትካ።

[ፍልፍል መጽሓፍ ዘይሓትት ወለዶ መን ወለዶ - ኣቤል ጉዕሽ]

ጉዕዞ

   “ተጉዓዝ” ዝበለኒ - ልቢ ዓገፅ መኻሪ
“መንገዲ’ዩ ዝውዳእ - ኣይሓቅቕን እግሪ”
እንተ ከም ኣነ
ብልክዐይ ኣስተንቲነ
ጉዕዞ ኣይውዳእን - ተጉዓዛይ እምበሪ
ክንደይ ብርቱዕ ርእየ - ጀሚሩ እንትቐሪ።
[ፍልፍል መጽሓፍ ዘይሓትት ወለዶ መን ወለዶ - ኣቤል ጉዕሽ]

ዋላ ንሓቡኡ

 እቲ ምዉቕ ፍቕርና - ዋላ እንተዝሓለ
ተፃባእቲ ኣትዮም - ሕዚ እንተሓተለ ፤
ምክብባር ፍቕረይ - ከመይሉ ሃሲሱ
ተብሃጊ ፍቕርና - ንምንታይ ለሚሱ? ።
ምፍልላይ ማለት ምጭኽኻን ድዩ
ዋላ ንሓቡኡ ሓልዮት ፅቡቕ እዩ ።
             ብግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)

ፀሊም ጎጎ

 
ክንዮ ፃዕሪ ኣልቦ ጉዕዞ
ብሰለይ መለይ'ኳ ዘይተኸዶ ፤
ያስሚን ያኢ    ክኾን - መረባኻ ለሰ
ሸዊት ክትጫጭፍ - ብሕልሚ ትምነ
ኣይወግሕን ደሓር ዘንብዕ ዋግዋጎ
ቆሪስካ ዘይኩለስ - ፀሎት ፀሊም ጎጎ ።
            ብግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)

ኣንጉዕ ግጥሚ