^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

                                     

      ራሕቲ ምልላይ መልቲሚድያን ኪነጥበብን ፈልሒ ምስ ቆናጁ ዓድና ኣብ ስራሕቲ ምልላይን ኪነጥበብን ዝተፈላለዩ ዕማማት ዝወገነ ትካል እዩ። እቲ ዓውዲ እዙይ ኣበርቲዕና ክንዓመሉ ዝግባእ እዩ ኢልና ንኣምን። ትካሎም ብዝሐሸ ኣገባብ ምስ ተጠቀምቱ ወይ ዓማዊሉ ተላልዩ ኣብዚ ናይ ውድድር ዘመን ተዓዋታይ ንክኸውን ብቆናጁ ደቂ ዓድና ኣቢልና ክነላልየሎም ድልዋት ኢና።