^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

                          ተልእኾ

• ኣብ መንነት፣ ቋንቋ፣ ባህሊን ታሪክን ትግራይ ብልቢ ዝግደስ ዜጋ ዝበዝሐላ ክልልን ሃገርን ክህልወና ባይታ ምንፃፍ።

• ፀሓፍቲ ቋንቋ ትግርኛ ብፍልጠትን ክእለትን ዝምዕብልሉ፤ ዝበራትዕሉን ዝበዝሕሉን ሃዋህው ምፍጣር።
• ብስራሕቲ ስነ-ፅሑፍ፤ ሙዚቃ፣ ስእልን ቅርፃቅርፅን፣ ሰርከስ፣ ፋሽንን ሞዴሊንግን ኣቢልካ ባህሊ፣ ታሪክ፣ ክብርን መንነትን ትግራይ ምዕቃብን ምግዋሕን።

                          ራእይ


• ቋንቋን ስነ-ፅሑፍን ትግርኛ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ክብ ኢሉ ምርኣይ።
• ብቋንቋ ትግርኛ ዝተፅሓፉ ስራሕቲ ዝጠልብን ዘንብብን ማሕበረሰብ ዝወነነት ትግራይ ምርኣይ።


                           ዕላማ

• ንተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣማራፂ ክኸውን ዝኽእል መርበብ ሓበሬታ ምፍጣር።
• ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ስነ-ፅሑፍ፤ ሙዚቃ፣ ስእልን ቅርፃቅርፅን፣ ሰርከስ፣ ፋሽንን ሞዴሊንግን ትግራይ ናብ ኩሉ ተበፃሒ ምግባር።
• ስራሕቲ ስነ-ፅሑፍ፤ ሙዚቃ፣ ስእልን ቅርፃቅርፅን፣ ሰርከስ፣ ፋሽንን ሞዴሊንግን ትግራይ ክዓቢ ኩሉ ትግራዋይ ብሓደ ልቢ ዝዘራረበሉ መድረኽ ምፍጣር።

                          ሓበራዊ ክብርታት

• ተግባርን ውፅኢታውነትን መለለይና እዩ።
• ፍቕሪ ቋንቋን ስነ-ፅሑፍን ትግርኛ፤ ታሪክ፣ ባህሊ፣ ክብርን መንነትን ትግራይ መግለፂና እዩ።