^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

ሕቶታት ብዛዕባና


  
   ንዓና ንምርካብን ብዛዕባ ትካልና ሓበሬታ እንተድልይዎምን ሕትኦም ብነፃነት ይሕተቱና። ኣብዚ ክሊክ ብምግባር ይርከቡና።
   ምስ ትካልና ንፈለማ ዝላለዩ ሰባት ብተደጋጋሚ ዘቕርቡልና ሕቶታትን ምላሾምን ከምዝስዕብ ቀሪቦም ኣለዉ።
1) ፈልሒ እንታይ ማለት እዩ?

   ፈልሒ ዝብል ቃል ትግርኛ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ጠጥዒ፤ ተቖሪፁ ከም ብሓዱሽ ዝበቆለ፣ ዝጠጥዐ፣ ዝጨብጨበ ኦም፤ ኣብ ምጥጣዕ ዝርከብ ንእሽተይ ተኽሊ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ድማ ስራሕቲ ምልላይ መልቲሚድያን ኪነ-ጥበብን ፈልሒ እውን እናጠጥዐን እናበለፀን ዝኸይድ፤ ግዳማዊ ማሕለኻታት ዘይብድህዎን ትካል ምኻኑ ንምግላፅ እዩ እዚ ስያመ ተዋሂብዎ።

2) ዋና ኣጣያሺን በዓል ዋናን ፈልሒ መን እዩ?
  ገጣሚ ደራስን ጋዜጠኛን ግርማይ ኣረጋዊ /ፍሮዝ/ እዩ።

3) ፈልሒ መዓዝ ተጣይሹ ?
    ለካቲት 4 1999 ዓ.ም።


4) ዝኾነ ይኹን ሰብ ፈልሒ ኣብ ዝፍፅሞም ስራሕቲ ክሳተፍ ይኽእል ዶ?
   እወ።

5) ሓደ ሰብ ትካሉ ፈልሒ ኣብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ንኸላሊ ክንደይ ዝኣክል ይኸፍል?
   ከም ዓይነት ስርሑን እቲ ስራሕ ብዝወስዶ ጊዜን እዩ ዝውሰን።

6) ፈልሒ ካብ ካልኦት ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ?
    ውፉይነት ሰራሕተኛታቱ፣ ተኣማንነቱ፣ ፅርየት ስራሕቱን ዓርሰ እምነቱን።