^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

ሪሓን ገጣሚ ደራሲን ጋዜጠኛን ግርማይ ፍሮዝ እናተሰናድአ ዝሕተም ነፃ መፅሄት ኮይኑ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊን ፖለቲካዊን ዛዕባታት ይድህሰስሉ። ዛጊድ ሸሞንተ ጊዜ ተሓቲሙ ኣብ ዕዳጋ ውዒሉ እዩ። ሪሓን ጥዑም ጨናን ፃዕዳ ሕብሪን ናይ ዘለዎ ተኽሊ ስም እዩ።

ካብ መፅሔት ሪሓን

ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መግዛእቲ’ዩ ዝብል መርገጺ ህውሓት ዳግም ክምርመር ኣለዎ – ኣቦይ ስብሓት ነጋ

ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መግዛእቲ’ዩ ዝብል መርገጺ ህውሓት ዳግም ክምርመር ኣለዎ – ኣቦይ ስብሓት ነጋ

ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መግዛእቲ’ዩ ዝብል መርገጺ ህውሓት ዳግም ክምርመር ኣለዎ – ኣቦይ ስብሓት ነጋ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ/ህውሓት/ ‘’ሕቶ ኤርትራ – ሕቶ መግዛእቲ‘ዩ’’ ክብል ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራሙ ዘስፈሮ መርገፂ ዳግም ክምርመር ዘለዎ እዩ ኢሎም ንነዊሕ እዋን መራሒ ህውሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ።ነፃነታ...

እዚ ታሪክ ናቶም/ናተን እንተዝኸውን፤ ከመይ ምተበድሀ?

እዚ ታሪክ ናቶም/ናተን እንተዝኸውን፤ ከመይ ምተበድሀ?

እዚ ታሪክ ናቶም/ናተን እንተዝኸውን፤ ከመይ ምተበድሀ? [ብ ጆሲ ወዲ ወርቀ] ናይ ብርዒ ስመይ ግሩህ እብሃል።ወዲ 26ዓመት መንእሰይ እየ።ኣብ ሚላን ዓዲ ጥልያን እነብር ነይረ።ኣብ 2013 ብመንገዲ ሳህራ ኣቢለ ናብ ኣውሮጳ እኳ እንተኣተኩ፡ናይ ኣጻብዕቲ ምልክት( ዓሸራ)ኣብ ጥልያን ስለዝገበርኩ፡ምስቲ ንውሕ ንዝበለ ዓ...

ደብረ ዳሞ ብሂል መስተንክራዊ ገዳም

ደብረ ዳሞ ብሂል መስተንክራዊ ገዳም

ደብረ ዳሞ ብሂል መስተንክራዊ ገዳም(ብመንግስቱ ገ/መድህን) ዝመፅእ ዘሎ ጥቅምቲ ዓሰርተ ኣርባዕተ ክብረ በዓል ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ገዳም ደብረ ዳሞ ክኽበር እዩ። ኣብዚ ዕለት ኣመንቲ ካብ ኣርባዕቲኡ ኣንፈታት ናብዛ ሓንቲ ዝኣፍደጊኣ ገዳም ይውሕዙ፤ ካብ አዲስ አበባ፣ መቐለ፣ ዓዲግራት ብዘት፤ ካብ ጎንደር- ሽረ- ኣኽሱ...

እዛ መሬት መን ተሰዊኡላ፤ ንመን ከ ትኸውን ኣላ ?

  እዛ መሬት መን ተሰዊኡላ፤ ንመን ከ ትኸውን ኣላ ?

እዛ መሬት መን ተሰዊኡላ፤ ንመን ከ ትኸውን ኣላ ? ( ብመ/ር ጐይተኦም ገብሩ /ሻሎም/ ) ኣሃዱ ከም መእተዊ “ወዲ ሰብ ካብ ሓመድ ተፈጢሩ፤ ተመሊሱ ናብ ሓመድ እዩ።” ዝብል ዝፀንሐ ሃይማኖታዊ ኣበሃህላ ኣሎ፡፡ ከምቲ ዘያሚ ገ/ሄር “ተፈጢርካ ምሟት ግድነት ካብኮነ…” ከም ዝበሎ፡፡ ተወሊድካ ዝተፈላለየ ብርክታት ዕ...

ገለ ካብቶም ብቋንቋና ክዝረቡ ዝግበኦም ግን ብዘይ ቋንቋና እንዛረበሎም ዘለና

ገለ ካብቶም ብቋንቋና ክዝረቡ ዝግበኦም ግን ብዘይ ቋንቋና እንዛረበሎም ዘለና

ገለ ካብቶም ብቋንቋና ክዝረቡ ዝግበኦም ግን ብዘይ ቋንቋና እንዛረበሎም ዘለና ክዝረቡ ዝግበኦም ክዝረቡ ዘይግበኦም ዕንጋለ መልሲ /ግብረ መልሲ ፊድባክ መስኮት ፊኒስትራ መርሓ ግብሪ ፕሮግራም ፀብፃብ ሪፖርት መንነት ታሴራ/መታወቅያ ቀመማት ኬሚካል ምጣነ ሃብቲ ኢኮኖሚ ኣዝዩ/እምብዛ/ ብጣዕሚ/በጣም/ ስነ-ስርዓት ዲሲፕሊ...

ኣቆጻጽራ ዘመንን ዝነበሮ ድሕረ ባይታኡን

ኣቆጻጽራ ዘመንን ዝነበሮ ድሕረ ባይታኡን

ኣቈጻጽራ ዘመንን ዚነበሮ ድሕረ ባይታኡን ዓለምና ቅድሚ ናብዚ እትግልገለሉ ዘላ ኣቈጻጽራ ዘመን ምምጽኣ ኣብ ቀዳሞት ስልጡናት ዓድታት ነናቶም ኣቈጻጽራ ዘመን ገይሮም ይጥቀሙ ምንባሮም ይፍለጥ። ኣብ ከይዲ ግና እዛ መሬት እተሕልፎም ዚነበረት ብዙሓት ባዕዳዊ መግዛእታትን ዕብለላን ናብ ሕደ ዓይነት ቅርጺ ክትመጽእ በቒዓ...