^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

 

 

ተዓወትቲ መድረኽ ሽልማት ኪነ-ጥበብ ትግራይ

ብ መዳይ ሙዚቃ

   ብባህላዊ ነፀላ ዜማ
1ይ ሚዛን ተስፋይ (ቃንጫ ምሸላ)
2ይ ራሄል ሃይለ(ሆበላኒ)
3ይ ተወልደ ኣብርሃ


ብዘመናዊ ነፀላ ዜማ
1ይ እዮሩሳሌም ዓምዱ(ፃውዒት ፍቅሪ)
2ይ ራሄል ሃይለ (እመነኒ)
3ይ ዘመን ኣለምሰገድ

ብናይ ሙዚቃ ግጥሚ
1ይ ሰለሞን ባይረ (ብስራት)
2ይ ግዛቸው ሰለሞንን ኣሰፋ መዝገቦን (ወኒ)
3ይ ዳዊት ሰለሞን

ብድርሰት ዜማ ሙዚቃ
1ይ ተኽለ ገ/ፃድቕ(ከኣልለይ)
2ይ ግዛቸው ሰለሞን
3ይ ዳዊት ሃ/ስላሴ

ብሙሉእ ባህላዊ ኣልበም ሙዚቃ
1ይ ሶፍያ ኣፅበሃ
2ይ ኣብረሀት ዓብዱ
3ይ ሙሉጌታ ካሕሳይ

ብሙሉእ ዘመናዊ ኣልበም
1ይ ሰለሞን ባይረ (ብስራት)
2ይ ግዛቸው ሰለሞን
3ይ ዳዊት ሃ/ስላሴ

ኣወሃሃድቲ ሙዚቃ
1ይ ደነቀው ኪሮስ
2ይ በላይ ሓየሎም
3ይ ዮሃንስ ሃ/ስላሴ

ብባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ምፅዋት
1ይ ደነቀው ኪሮስ
ብዘመናዊ መሳርሒ ሙዚቃ ምፅዋት
1ይ ደነቀው ኪሮስብመዳይ ስነ-ፅሑፍ

ብነዊሕ ልበ-ወለድ
1ይ ኣብርሃ ታደሰ (መጋምገ)
2ይ ኣርኣያ ወርቅነህ (ሕጂኸ ናበይ)
3ይ ኣበባ ግርማይ (መውስቦ)

ብሓፂር ልበ-ወለድ
1ይ ኣብርሃ ታደሰ (ደርሆ ነቆ)
2ይ ኤልያስ ምክኤለ
3ይ ዳርእስከዳር መብራህቱ (ክልተ ዳስ)

ብመድብል ግጥሚ
1ይ ኣቤል ጉዕሽ (ዘይሓትት ወለዶ መን ወለዶ)
2ይ ኢ/ር ገ/ምካኤል ኪዳኑ (አ!)
3ይ ግርማይ ገብሩ (እሞኸ)

ብታሪኻዊ መፃሕፍቲ
1ይ መ/ር ገ/ኪዳን ደስታ (ኣንፃር እምቢታ ወራር)
2ይ ሃይላይ ሓድጉ (ፅንዓት)
3ይ መ/ር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም (ዝኽሪ ዂናት መተማ)

ብናይ ህፃናት መፃሕፍቲ
1ይ ፍረወይኒ ገ/ሂወት (ሰገን)
2ይ እያሱ ገ/መድህን(ዊንታ)
3ይ ፀጋይ ሓዱሽን ተ/ማርያም ሃይሉን (ኣያንጉሉ)
ብመዳይ ፊልሚ

ብሉፅ ፊልሚ
1ይ መፅበዓ
2ይ ሙሴ
3ይ ግመል በርሓለ

ብድርሰት ፊልሚ
1ይ ናይ መፅበዓ ፊልሚ ደራሲ (ኣብርሃ ታደሰ)
2ይ ናይ ሙሴ ፊልሚ ደራሲ
3ይ ናይ ግመል በርሓለ ፊልሚ ደራሲ (ዮናስ ኣባዲ)

ብናይ ፊልሚ ዳይሬክተር
1ይ ፀጋይ ሓዱሽ(ዳይሬክተር ፊልሚ መፅበዓ)
2ይ ዮናስ ኣባዲ(ዳይሬክተር ፊልሚ ግመል በርሓለ)
3ይ ፀጋይ ማሞ (ዳይሬክተር ፊልሚ ኣክሱም ኦፐሬሽን)

ካብ ደቂ ኣንስትዮ ተዋሳእቲ
1ይ ዝናሽ ኻልኣዩ (ካብ ፊልሚ መፅበዓ)
2ይ ርሻን ኻልኣዩ(ካብ ፊልሚ ኒካዊልያ )
3ይ ሙሉ ማሞ (ካብ ፊልሚ መፅበዓ)

ካብ ደቂ ተባዕትዮ ተዋሳእቲ
1ይ ጎይትኦም ተወልደ(ካብ ፊልሚ መፅበዓ)
2ይ ወ/ኪሮስ ዳደ(ካብ ፊልሚ መፅበዓ)
3ይ ደሳለኝ ሙሉነህ (ካብ ፊልሚ ጦፎኛ)

ብስእልን ቕርፃቕርፅን

1ይ ቀለመወርቅ ንጉስ

ብስእሊ ቅብኣ

1ይ ኣሸናፊ ጫካ

ብልምዲ ብምስኣል

መልኣከ ገነት ተስፋይ ገ/ክርስቶስ

ካብ ብሄረሰብ ኩናማ

መስፍን
ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ

በርሀ ስባጋድስ

ብፍሉይ ሽልማትን ኣፍልጦን ዝተውሃቦም ወልቀ ሰባት

መ/ር ገ/ኪዳን ደስታ
መ/ር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም
ኣታኽልቲ ሓጎስ
ዶ/ር ዳንኤል ተኽሉ
ንግስቲ ሓየሎም
ኣብርሃም ገ/መድህን
ነብስሄር በርሀ ሃይለ 

 

  ኣብ ምሕራይ ተሸለምቲ ዘለዎም ርኢቶ comment ይግበሩ ፣ መን እዩ ዘይግበኦ ተሸላሚ ፣ መንከ ክሽለም ነይርዎ ከይተሸለመ ተሪፉ ? 

 

ኣብ ምስረታ ፋውንዴሽን ኪነ-ጥበብ ፍሮዝ ዘድሃበ ፈላማይ ዘተ ተቓኒዑ

ኣብ ምስረታ ፋውንዴሽን ኪነ-ጥበብ ፍሮዝ ዘድሃበ ፈላማይ ዘተ ተቓኒዑ

ኣብ ምስረታ ፋውንዴሽን ኪነ-ጥበብ ፍሮዝ ዘድሃበ ፈላማይ ዘተ ተቓኒዑ!! ዛጊድ 9 መጻሕፍቲ ብምሕታም፣ 2 ኣልበም ሙዚቃ ብምስንዳእ፣ 8 ጊዜ መጽሄት ሪሓን ብምሕታም፣ www.felhitube.com መርበብ ሓበሬታ ምዝንጋዕ፣ ኪነትን ሕትመትን ብምኽፋትን ግርማይ ፍሮዝ ኣብ ኪነ-ጥበብ ሓኾትኮት ክብል ጸኒሑ እዩ።እንሆ ሎሚ...

ቃለ መሕተት ምስ ኣቦይ ቀሺ ገ/ገርግስ ገ/ማርያም

ቃለ መሕተት ምስ ኣቦይ ቀሺ ገ/ገርግስ ገ/ማርያም

ቃለ መሕተት ምስ ኣቦይ ቀሺ ገ/ገርግስ ገ/ማርያምኣቦይ ቀሺ ገብረገርግስ ገብረማርያም ጭላ:"ሙሉእ ብሙሉእ ጉባኤተኛ ዘይመረፆ ሰብ ኣቦ ወንበር ክምረፅ ንመጀመርታ ጊዜ ርእየ። ""ኣብ ዝቅፅል ጉባኤ የራኽበና፤ ኣነ ንሃሉ ኣይነሃሉ ህዝቢ ትግራይ ሒዙዋ ኣሎ።""ብዙሕ ተሸፋፊኑ ዝነበረ ፊት ንፊት ገጢምና እንተወሓደ ንለባም...

ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ናብ ኤምባሲታት ቦትስዋና መልእኽቲ ብምስዳድ፣ ነቶም ዑቕባ ሓቲቶም ዘለዉ 10 ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ክገልጹ መጸዋዕታ ቀሪቡ።

ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ናብ ኤምባሲታት ቦትስዋና መልእኽቲ ብምስዳድ፣ ነቶም ዑቕባ ሓቲቶም ዘለዉ 10 ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ክገልጹ መጸዋዕታ ቀሪቡ።

ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ሰደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ፣ ናብ ኤምባሲታት ቦትስዋና መልእኽቲ ብምስዳድ ፣ ነቶም ዑቕባ ሓቲቶም ዘለዉ 10 ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ክገልፁ መፀዋዕታ ቀሪቡ ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ኣብቲ ዘዝቕመጡሉ ሃገራት ናብ ዘሎ ኤምባሲታት ቦት...

ሓደ ሙሴ ዶ ይስኣን?!!

ሓደ ሙሴ ዶ ይስኣን?!!

ሓደ ሙሴ ዶ ይስኣን?!! ትግራይ ድሕሪ ሞት ሃፀይ የውሃንስ ብውዲት በዓል ሚኒሊክን መሻርኽቱን ንአስታት 76 ዓመታት ዓይማ፡፡ ናይ ትግራይ ካብ ድቃሳ ምብህራር ዘይተርፍ ምዃኑ ዝተርኣየሉ ኩነታት ድማ ብ1958 ዓ.ም ተራእዩ፡፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ስፖርታዊ ፀዋታ መላእ ኢትዮጵያ ንትግራይ ጠቅላይ ግዛ...

ፃውዒት ምድሓን ህይወት ሰገን ሙሉብርሃን መብራህቱ

ፃውዒት ምድሓን ህይወት ሰገን ሙሉብርሃን መብራህቱ

ፃውዒት ምድሓን ህይወት ሰገን ሙሉብርሃን መብራህቱ ሰብ ዝነብር ከተንፍስ ከሎ እዩ ። ሓዉና ሙሉብርሃን መብራህቱ ግን እቲ ተፈጥሮኣዊ ከይዲ ህይወት ዘውሕስ ምትንፋስ ከም ንቡር ዝተኸልከለ ሰገን እዩ ። ተምሃራይ ሙሉብርሃን መብራህቱ ወዲ 17 ዓመት እንትኸዉን ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ጎረርኡ ብዝገጠሞ ሕማም ካንሰር ምኽንያ...

ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም፣ ህፁፅ መአረምታ ዘደልዮም ትሽዓንተ ጌጋታት መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት!

ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም፣ ህፁፅ መአረምታ ዘደልዮም ትሽዓንተ ጌጋታት መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት!

1. ፕሮጀክት ጎልጎል ራያ- ፕሮጀክት መስኖ ጎልጎል ራያ ብ1993 ዓ.ም ዳርጋ ተወዲኡ፣ ናይ ማይ መትረባት እውን ተተኺሎም፣ እቲ ህዝቢ ድማ ክጥቀመሎምን ናብርኡ ክቕይርን ተሃንጢዩ ነይሩ፡፡ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እቶም ዝተቐበሩ መትረባት እንተይተረፉ ተነቓቒሎም ክውሰዱ፣ እቲ ፕሮጀክት እውን ክፈሽል ተገይሩ፣ ክሳብ ሎሚ...

ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዋና ናይ ካቢኔ አባላት

ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዋና ናይ ካቢኔ አባላት

ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዋና ናይ ካቢኔ አባላት ኽቡር ኣይተ ደመቀ መኮንን - ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ክላስተር መተሓባበሪ ኽቡር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል - ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር መዓርግ ናይ ኢኮኖሚ ክላስተር መተሓባበርን ናይ መራኸብን ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ዝተ...

ቃለ-መሕተት ምስ ኣርቲስት ሰለሞን ይኩኖኣምላክ

ቃለ-መሕተት ምስ ኣርቲስት ሰለሞን ይኩኖኣምላክ

ቃለ-መሕተት ምስ ኣርቲስት ሰለሞን ይኩኖኣምላክ

ቃለ-መሕተት ምስ ልኡል ራእሲ መንገሻ ስዩም

ቃለ-መሕተት ምስ  ልኡል ራእሲ መንገሻ ስዩም

ቃለ-መሕተት ምስ ልኡል ራእሲ መንገሻ ስዩም ራእሲ መንገሻ ስዩም ብ ዘበን ሃፀይ ሃ/ስላሴ ናይ ትግራይ ግዝኣት ኣመሓዳሪ ዝነበሩ እዮም !

ሓቅን ሓሶትን ኣብ ዙርያ ታሪኽ ሂወት ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ብ ኣይተ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም

ሓቅን ሓሶትን ኣብ ዙርያ ታሪኽ ሂወት ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ብ ኣይተ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም

ሓቅን ሓሶትን ኣብ ዙርያ ታሪኽ ሂወት ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ብ ኣይተ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም

ጥዑም ዕላል ኣርቲስት መንገሻ ረዳኢ

ጥዑም ዕላል ኣርቲስት መንገሻ ረዳኢ

ጥዑም ዕላል ኣርቲስት መንገሻ ረዳኢ

ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ኣብ መዓልቲ ከየንቲ ንስድራ ከየንትን ህዝቢ ትግራይን መልእኽቲ ኣሕሊፎም

ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ኣብ መዓልቲ ከየንቲ ንስድራ ከየንትን ህዝቢ ትግራይን መልእኽቲ ኣሕሊፎም

ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ኣብ መዓልቲ ከየንቲ ንስድራ ከየንትን ህዝቢ ትግራይን መልእኽቲ ኣሕሊፎም " ከምኦም ኣብ ዕላማና ኣብ ተልእኾና ኣብ ቃልስና ፀኒዕና ሂወትና ክሳዕ ትሓልፍ ንኽብሪ ክንሓልፍ ኣለና። ንሶም ብኽብሪ እዮም ሞይቶም " !

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንማሕበር ጮምዓ 48 ሄክታር መሬት ክህብ እዩ!!

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንማሕበር ጮምዓ 48 ሄክታር መሬት ክህብ እዩ!!

### ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንማሕበር ጮምዓ 48 ሄክታር መሬት ክህብ እዩ!! ### ጎቦ ጮምዓ ብባህላዊን ዘመናዊን መገዲ ኪመላኻዕ ብምግባር ምንጪ ኣታዊ ከተማ መቐለ ኣብ ምብራኽ ግደ ክህልዎ ዝጉስጉስ ዓውደ ዘተ ኣብ ሆቴል ሚላኖ 28 ሓምለ 2007 ዓ/ም ተቓኒዑ። ኣብቲ መዓልቲ ዓውደ ዘተ ማሕበር ጮምዓ፣ ግዱሳት ወ...

ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዳያኑ መሽኪት ዩኒቨርስቲ መቐለን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዘይ ፍረ ፋሕ ኢሉ 2 ሓምለ 2007 ዓ/ም።

ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዳያኑ መሽኪት ዩኒቨርስቲ መቐለን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዘይ ፍረ  ፋሕ ኢሉ 2 ሓምለ 2007 ዓ/ም።

ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዳያኑ መሽኪት ዩኒቨርስቲ መቐለን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዘይ ፍረ ፋሕ ኢሉ 2 ሓምለ 2007 ዓ/ም። እቲ ኣኼባ ብዘይ መኸምብቲ ቅዉም ነገር ድዋዕ ክብል ዝኸኣለ፤ ኣብ ሞንጎ ኣመራርሓ ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዳያኑ መሽኪትን ዝተነፀረን ሓደ ዓይነት መርገፂን ክፍጠር ብዘይምኽኣ...

ተዓወትቲ መድረኽ ሽልማት ኪነ-ጥበብ ትግራይ (መሽኪት)

ተዓወትቲ መድረኽ ሽልማት ኪነ-ጥበብ ትግራይ (መሽኪት)

ተዓወትቲ መድረኽ ሽልማት ኪነ-ጥበብ ትግራይ ብ መዳይ ሙዚቃ ብባህላዊ ነፀላ ዜማ 1ይ ሚዛን ተስፋይ (ቃንጫ ምሸላ) 2ይ ራሄል ሃይለ(ሆበላኒ) 3ይ ተወልደ ኣብርሃ ብዘመናዊ ነፀላ ዜማ 1ይ እዮሩሳሌም ዓምዱ(ፃውዒት ፍቅሪ) 2ይ ራሄል ሃይለ (እመነኒ) 3ይ ዘመን ኣለምሰገድ ብናይ ሙዚቃ ግጥሚ 1ይ ሰለሞን ባይረ (ብስ...