^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

ይስመረልኪ ኣልበም ሙዚቃ  ብድምፃዊት ሸዊት መዝገቦ (yismerelki Music album by Shewit Mezgebo)
  ትሕዝቶ                           
 1- ይስመረልኪ         ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ) )
 2- እምቢ በሎም       ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ) )
 3- ዋላ ንማለቱ         ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ) )
 4- ኮርዒዳ              ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡  ፍሮዝ + ሸዊት )
 5- ኣርክብየን           ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ) )
 6 - ሞትካ ሞት ትኩን  ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ምክኤለ መሓሪ (ማይነስ) )
 7 - ዕፀ በለስ           ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ) )
 8 - ጎበዝ ዓዲ          ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ) )
 9 - ዝሓለፈ            ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ የማነ ገ/ምካኤል (ወዲ ኣፍሮ) )
10 - ኣነ ዝበለ          ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ምክኤለ መሓሪ (ማይነስ) )
11 - ትምቢት           ( ግጥሚ ፡ ግርማይ ኣረጋዊ (ፍሮዝ)      ዜማ ፡ ማይነስ + ፍሮዝ )
12 - ሰላም ክብለካ     ( ግጥሚ ፡ ኣልኣሚን ዓ/ለጢፍ (remix) ዜማ ፡ ኣልኣሚን ዓ/ለጢፍ (remix) )